Sonnets from the Portuguese 14: (Elizabeth Barrett Browning) – Traducere de Iulian Bocai

If thou must love me, let it be for nought
Except for love’s sake only. Do not say
I love her for her smile … her look … her way
Of speaking gently, … for a trick of thought
That falls in well with mine, and certes brought
A sense of pleasant ease on such a day’—
For these things in themselves, Belovèd, may
Be changed, or change for thee,—and love, so wrought,
May be unwrought so. Neither love me for
Thine own dear pity’s wiping my cheeks dry,—
A creature might forget to weep, who bore
Thy comfort long, and lose thy love thereby!
But love me for love’s sake, that evermore
Thou may’st love on, through love’s eternity.

De mă iubești, nu mă iubi decât
Pentru iubirea însăși; și nu spune:
„Că-i pentru zâmbet, cum arată, cum e
Vreun gând de-al ei sau vocea ei ușoară
Care cu-a mea se-mpacă și pogoară
un soi de ușurare peste zile.”
Aceste lucruri sunt, iubite, file
Care se schimbă ca un cer de seară
Și poate legământul lor să se desfacă.
Și nici când plâng nu vreau să mă dezmierde
Iubirea ta – căci ar putea să-mi placă,
Și aș uita de lacrimi și te-aș pierde.
Iubește-mă de dragul dragostei
Până la capătul eternității ei.

© MAFIA SONETELOR | Scrisul: e de argint, dar tăcerea e de aur.

Up ↑