(sonet incomplet, palimpsest) (Sorin Gherguț)

paraepigraf:

„Actantul gherguțian se lipește ca o meduză
transparentă de textul eminescian și după ce-și
saturează glandele otrăvite cu sevele vii ale acestuia,
începe să facă cu ochiul șmecherește (…), renegîndu-și
cu ipocrizie ancilaritatea poetică.“

Marin Mincu

trecut-au anii ca nori lungi pe șest
& niciodată n-or să vie iară
nu mă mai mișcă azi cum mă-ncîntară
miștouri, dume, hazuri, intertext

și-n oricare ferpar mă uit citesc
printre rînduri u r next
eczemele c-o mască mortuară
mi le combat, să nu mai vie iară

nevoia și multe prostii te-nvață

din ceață vin și n-am ieșit din ceață

nu că mai are-acum vreo importanță
da nu știu cine-a pus rahat pe clanță
oglindă văd în fața mea, alunec

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© MAFIA SONETELOR | Scrisul: e de argint, dar tăcerea e de aur.

Up ↑